TERMA & SYARAT EJEN MIA

1. Warganegara Malaysia.

 

2. Boleh menulis, bertutur, atau memahami Bahasa Melayu.

 

3. Mempromosikan barangan jualan Malakat Mall yang dipaparkan di MalakatMall.com di laman sosial beserta pautan ‘referral URL’ yang diberikan.

 

4. Mempunyai semangat dan jati diri usahawan yang sentiasa ingin belajar dan menambahkan ilmu dan meningkatkan potensi diri ke arah yang lebih baik.

 

5. Bertanggungjawab menjaga dan memberi servis yang terbaik kepada pelanggan.

 

6. Syarikat berhak meminda, menambah sebarang syarat-syarat dan lain-lain yang berkaitan tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

 

7. Sekiranya anda telah mendaftar sebagai Ejen Mia, ini bermakna anda telah bersetuju dengan syarat-syarat & terma yang dinyatakan.